© 2019 by GreEnergy AS

Miljø og energi... 

Vi henter ut restenergi fra avfall

GreEnergy er et selskap som utvikler teknologi og løsninger for å utnytte restenergi fra avfall og industrielle prosesser.

 

Dette innebærer at vi lukker resirkuleringssløyfer for industrien og miljøet.

 

På denne måten vil GreEnergy bidra til å redusere miljøfotavtrykk og begrense deponibehov.

 

Med dette utvikler vi grønne energikilder

Vi lukker resirkuleringssløyfer

 
 

Vi reduserer miljøfotavtrykk

Vi utvikler grønne energikilder