Miljø og energi... 

Vi henter ut restenergi

OM OSS

GreEnergy er et selskap som utvikler teknologi og løsninger for å begrense miljøfotavtrykket for industrien.

Vi utnytter restenergi fra avfall og industrielle prosesser og lukker resirkuleringssløyfer.

 ​

Vi utvikler ECO vennlige løsninger for den maritime industrien

Vi utvikler plattformer som bidrar til reduserte miljøkonsekvenser knyttet til transport, avfall, råmaterial, CO2 utslipp, etc.

Vi utvikler rapporteringsverktøy for dokumentasjon av bærekraft

Vi reduserer miljøfotavtrykk

 
 

KONTAKT OSS

GreEnergy AS

6993 Høyanger

mail@greenergy.no

Takk for henvendelsen!

Vi utvikler grønne energikilder